GIỚI THIỆU
 
- Hợp tác hiệu quả với các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cả nước và các công ty truyền thông cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá các kênh truyền hình qua hạ tầng kỹ thuật của VTC.
- Diện phủ sóng vệ tinh: 100% lãnh thổ.
- Tập khách hàng lớn.
- Công nghệ phát sóng và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.
- Dịch vụ đồng bộ, chuyên nghiệp.
Top