Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

  

1.TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Không ngừng đổi mới sáng tạo để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin, giải trí hàng đầu trên nền tảng công nghệ số, mang lại trải nghiệm vượt trội và các giá trị tốt đẹp cho người dùng, góp phần phát triển xã hội văn minh, hiện đại.

2.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Năng động – Sáng tạo

Nhiệt huyết – Kiên trì

Cộng đồng bền vững
Top