Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

  

1.TẦM NHÌN:

“Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nội dung đa phương tiện trong trái tim 50 triệu khách hàng”

2.SỨ MỆNH:

- Thỏa mãn khách hàng bằng chất lượng dịch vụ, công nghệ ưu việt, giá cả cạnh tranh;
- Xây dựng lực lượng giỏi chuyên môn, giàu kinh tế, có trách nhiệm với xã hội;
- Cam kết đồng hành đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT và truyền thông.

3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Tiên phong công nghệ, kiến tạo thị trường;
- Nghĩ lớn làm nhanh, sức mạnh tri thức;
- Hội tụ công nghệ, kết nối cộng đồng;
- Chia sẻ bản quyền, tôn trọng đối tác, thỏa mãn khách hàng;
- Hợp tác đồng đội, phát triển cá nhân, gia đình hạnh phúc.
Top