Công đoàn Tổng công ty VTC vận hành chuyên nghiệp - Ảnh hưởng tích cực - Tin cậy, yêu thương
Hội nghị sơ kết Quý I/2019 của Công đoàn Tổng công ty VTC đã diễn ra vào 09h00 ngày 19/4/2019 dưới sự chủ trì của bà Trần Nguyên Nhung – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Tham dự hội nghị có Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty VTC, UBKT Công đoàn TCT và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc …Tại Hội nghị, bà Trần Nguyên Nhung – Chủ tịch Công đoàn TCT VTC đã tổng kết những việc đã thực hiện được và chưa thực hiện được trong Quý I đồng thời đề xuất kế hoạch nhiệm vụ Quý II của Công đoàn TCT VTC.

Cụ thể trong Quý I, Công đoàn TCT đã thực hiện tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018; Phát động thi đua cùng chuyên môn triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019; Phối hợp với chuyên môn thực hiện chương trình “Tết sum vầy” đạt hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đón Tết đầy đủ, an toàn và vui vẻ; Phối hợp với chuyên môn và Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động (Lương, thưởng...) nhân dịp Tết Kỷ Hợi; Tổ chức hoạt động từ thiện tại Phù Yên - Sơn La đạt kết quả tốt đẹp, có hiệu ứng tốt; Công đoàn đã làm việc với Công đoàn ngành trợ cấp cho 8 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đề nghị trợ cấp nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019; Phối hợp với ĐTN tổ chức cuộc thi “Nét đẹp công sở VTC” tại các đơn vị; Tổ chức nói chuyện chuyên đề cho lao động nữ nhân dịp 08/3 và cuộc đào tạo ngắn về kỹ năng thuyết trình cho người lao động của Tổng công ty. Trong quý I đã bình chọn đơn vị có phong trào Xanh – sạch – đẹp và đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động để trình Công đoàn ngành khen thưởng là: CĐ Cơ quan – cờ thì đua, CĐ Digital và CĐ Netviet – bằng khen (việc trao thưởng dự kiến diễn ra vào 20/4 tại Đông Anh); Phối hợp với chuyên môn hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động và hầu hết các đơn vị đã tổ chức hội nghị đảm bảo tiến độ đề ra; Xây dựng dự thảo Quy chế đánh giá và xếp loại Công đoàn cơ sở; Đã lập kế hoạch tài chính năm 2019 của Công đoàn TCT gửi CĐ cấp trên; Góp ý KH 2019 về sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại Công ty mẹ; Báo cáo tổng kết của Tổ giám sát bếp ăn tập thể và phân công nhiệm vụ mới do thay đổi nhân sự; Thực hiện báo cáo gửi Đảng ủy TCT và CĐ cấp trên: báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, báo cáo kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên CĐ, báo cáo về tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động, báo cáo kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ, đề xuất danh hiệu thi đua, khen thưởng, quyền lợi và chế độ cho người lao động, báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện thỏa ước lao động tập thể…Bên cạnh những việc đã thực hiện vẫn còn tồn đọng những việc chưa thực hiện được so với KH quý 1 như: Phát động cuộc thi tìm ý tưởng sáng tạo mới; Nguyên nhân chưa hoàn thành do đây là công việc khá phức tạp, đòi hỏi nhiều nội dung phải chuẩn bị và hướng dẫn cách thức triển khai chi tiết để đảm bảo tính khả thi cao; Bộ phận tổ chức đã xong dự thảo, dự kiến đưa ra cuộc họp BCH và triển khai trong Quý II. Giao kế hoạch thu, chi tài chính năm 2019 cho CĐ cơ sở; Nguyên nhân do CĐ TTTT chưa giao kế hoạch 2019 cho CĐ TCT, đồng thời báo cáo quyết toán năm đến 31/3 mới kết thúc; Dự kiến, ban kế toán sẽ thực hiện trong Quý II. Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ: do đây là một quy chế khá phức tạp và đòi hỏi vận dụng thêm cho phù hợp với tình hình thực tế nên bộ phận soạn thảo đang thực hiện nhưng chưa xong; Tuy nhiên, BTV đã dự thảo quy chế đánh giá và xếp loại CĐCS để đưa vào hoạt động sớm nhằm thúc đẩy hoạt động về chất cho các CĐCS. Hướng dẫn về việc nghỉ mát, khám sức khỏe: Tuy không có hướng dẫn bằng văn bản nhưng đã có chỉ đạo tại một số diễn đàn hội họp về việc các đon vị tự tổ chức triển khai với lý do thực tế hiện nay các đơn vị vẫn phối hợp với chuyên môn thực hiện theo đặc thù riêng của từng đơn vị, CĐ TCT không tổ chức tập trung nữa.Tại Hội nghị, Công đoàn TCT VTC còn đề xuất kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2019 gồm các nội dung cụ thể như: Tổ chức Hội nghị người lao động Công mẹ; Hướng dẫn triển khai phong trào thể dục, thể thao của toàn TCT; Phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo; Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và các tổ chức khác trong doanh nghiệp; Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐ theo chuyên đề (cách tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp); Giao kế hoạch tài chính 2019 cho CĐ cơ sở; UBKT lên kế hoạch kiểm tra cấp dưới theo chuyên đề; Thực hiện công việc do CĐ ngành yêu cầu: Tham gia tập huấn, đào tạo theo chuyên đề; tham dự hướng dẫn việc phát thẻ đoàn viên CĐ; tham gia trưng cầu ý kiến về nhu cầu và phương thức phối hợp hoạt động của các Chủ tịch CĐ đối với CĐ ngành và Tổng liên đoàn; Thực hiện công tác khác theo chỉ đạo của Đảng ủy TCT và Công đoàn TTTT.

Đánh giá tổng thể tình hình, Công đoàn TCT VTC quán triệt phương châm hoạt động: “Vận hành chuyên nghiệp - Ảnh hưởng tích cực – Tin cậy, yêu thương”; tất cả vì quyền lợi của người lao động. Trong Quý II, Công đoàn TCT VTC sẽ phấn đấu hoàn thành những việc chưa thực hiện được trong Quý I, đặc biệt là “Phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo” để thúc đẩy SXKD, ngăn chặn đà suy giảm quy mô các dịch vụ…giúp TCT vượt qua giai đoạn khó khăn.

TL


Các tin tức khác:

 
 
Top