Đảng ủy Tổng công ty sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
Chiều nay - 17/05, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/05/2016.Tham dự có đồng chí Lưu Vũ Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí  Nguyễn Khả Dân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Dương Thế Lương – Phó tổng giám đốc, đồng chí Hoàng Lê Sơn – Kế toán trưởng Tổng công ty...

Vậy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thế nào?  Đó là học theo bác phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương; phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
 

Giáo sư Hoàng Chí Bảo đang phổ biến những nội dung quan trọng tại Hội nghị

Do đó, mỗi Đảng viên cần tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Phong cách tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, lợi ích của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
 
Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên đặc biệt phong cách tác phong người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”./.

Cùng ngày, Đảng ủy Tổng công ty VTC cũng tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/05/2016.

Các tin tức khác:

 
 
Top