Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ 17


Ngày 09/7/2019, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc tại tầng 17, tòa nhà 23 Lạc Trung, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tọa gồm đồng chí Lưu Vũ Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT, đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT, đồng chí Nguyễn Khả Dân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT. Hội nghị còn có sự tham dự các đại biểu đến từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương: đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Dân vận...

Hội nghị có hai nội dung chính là Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Với nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp đã trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm: Đảng ủy đã triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai quy trình, thủ tục kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 934 tỷ đồng về doanh thu (51% KH năm), 12,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (35,1% KH năm), nộp ngân sách Nhà nước 112 tỷ đồng (51% KH năm); trong đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ đạt 694 tỷ đồng về doanh thu (48% KH năm), lợi nhuận sau thuế đạt 6,6 tỷ đồng (52% KH năm), nộp ngân sách Nhà nước 86 tỷ đồng (51% KH năm).

Hội nghị thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời đưa ra một số đề xuất với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cụ thể: Tiếp tục báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bàn giao tài sản, tài chính từ Bộ TTTT, Tổng công ty VTC sang Đài VOV, Đài VTC, đồng thời quyết liệt chỉ đạo Đài VOV, Đài VTC tiếp nhận và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài sản đã nhận và thực hiện trả nợ cho Tổng công ty VTC.

Về nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Khả Dân trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung Đảng bộ Tổng công ty VTC đã triển khai thực hiện, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng luôn được Đảng bộ coi trọng, kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và đảng ủy cấp trên, tổ chức triển khai tốt chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
 
Mạnh Lê

Các tin tức khác:

 
 
Top