Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với Lãnh đạo Tổng công ty
Sáng 18/02/2019, Đảng ủy Tổng công ty VTC (TCT) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo quản lý Tổng công ty. Cụ thể là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT và các đồng chí Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng TCT.  Đồng chí Lưu Vũ Hải - Bí thư Đảng ủy TCT chủ trì hội nghị.Thành phần tham dự, về phía Bộ TT&TT có đồng chí Trần Quốc Hùng – Chánh văn phòng Ban cán sự Bộ TT&TT, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Đào Minh Hường – Phó phòng Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên TCT; Trưởng các ban, Trung tâm, Văn phòng thuộc Cơ quan TCT; Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH MTV, các Công ty cổ phần do TCT nắm cổ phần chi phối.

Việc tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn Tổng công ty VTC là căn cứ theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quy định số 18-QĐ/ĐUK ngày 11/12/2014 và công văn số 1631-CV/ĐUK ngày 11/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Mạnh Lê

Các tin tức khác:

 
 
Top