Văn hóa VTC chấp nhận sự đổi mới
Sáng nay - 26/4, Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ 16 đã khai mạc tại trụ sở (Tầng 17, tòa nhà 23 Lạc Trung) dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy Tổng công ty (TCT): đồng chí Lưu Vũ Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Nguyễn Khả Dân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT.Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ TCT.

Tại Hội nghị, đồng chí Đàm Mỹ Nghiệp đã trình bày Báo cáo sơ kết quý I/2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) hợp nhất quý I/2019 ước thực hiện được 455 tỷ đồng về doanh thu (đạt 23% kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế 4,7 tỷ đồng (đạt 14% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước 48 tỷ đồng (đạt 20% kế hoạch năm). Kết quả SXKD của Công ty Mẹ Tổng công ty ước thực hiện được 335 tỷ đồng về doanh thu (đạt 23% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế 3,3 tỷ đồng (đạt 26% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước 40 tỷ đồng (đạt 24% kế hoạch năm). Về công tác xây dựng Đảng, đã triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, hoàn thành đúng thời hạn; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: phấn đấu các chỉ tiêu toàn TCT 6 tháng đầu năm đạt trên 50% kế hoạch năm. Thực hiện quy trình kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo khung số lượng Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua.

 

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đảng bộ TCT VTC đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đảng ủy TCT đã chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Đề án phát triển Văn hóa doanh nghiệp VTC, lập kế hoạch triển khai và xác định thứ tự ưu tiên nhiệm vụ theo từng giai đoạn; cùng với đó cần thực hiện tốt môi trường văn hóa doanh nghiệp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Hội nghị cũng quán triệt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại Hội nghị toàn quốc về PCTN ngày 25/6/2018 và kết quả công tác PCTN tại các cấp ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Hội nghị lần này đã thực hiện bước 2 trong quy trình kiện toàn bổ sung nhân sự BCH Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020, trước mắt sẽ bổ sung 03 đồng chí vào BCH Đảng bộ và tiếp tục kiện toàn bổ sung đảm bảo khung số lượng và đại diện các đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải nhấn mạnh: "trong thời gian tới, song song với việc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ SXKD, toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa doanh nghiệp VTC, xác định văn hóa VTC kế thừa và tôn trọng những giá trị truyền thống, những nét đặc thù của từng đơn vị, nhưng cũng cần chấp nhận sự đổi mới để theo kịp với tình hình chung của đất nước. Về vấn đề PCTN, toàn TCT cần thực hiện tốt tinh thần nêu gương trong PCTN từ người đứng đầu cấp ủy các cấp đến từng cán bộ, đảng viên; đặc biệt lưu ý quán triệt hiện tượng né tránh công việc, né tránh nhiệm vụ, bởi đây cũng là một dạng của lãng phí nguồn lực, gây ảnh hưởng chung đến hoạt động của TCT. Công tác truyền thông đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên cần chủ động làm tốt hơn nữa vai trò của truyền thông, nội dung truyền đạt cần gần gũi, ngôn từ mộc mạc, dễ hiểu, để từng cán bộ, đảng viên, người lao động dễ nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động chung của toàn TCT.


PV

Các tin tức khác:

 
 
Top