Xây dựng lại chiến lược phát triển Tổng công ty
Tại Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty VTC vừa diễn ra cuối tuần qua, các đại biểu đều thống nhất cần xây dựng lại chiến lược phát triển phát triển Tổng công ty VTC trước khi trình phương án cổ phần hóa.

Việc xây dựng kế hoạch như trước đây đã không còn phù hợp, mang tính định tính, khó xác định giá trị, bên cạnh đó xây dựng chiến lược phát triển cho thời gian quá dài trong khi không có bổ sung, điều chỉnh hay cập nhật thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch hiện nay không những phải tỉ mỉ, phân tích chi tiết trên những báo cáo, đánh giá thị trường và tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp một cách hoa học, có thể định lượng được; chiến lược phát triển cũng luôn phải linh hoạt theo từng giai đoạn từ từng quý đến từng năm, luôn cần bàn thảo để bổ sung, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với điều kiện thay đổi liên tục của thời cuộc.
 


Theo chuyên gia đến từ hãng KPMG, Tổng công ty VTC cần phải xác định rõ định hướng và chiến lược của Tổng công ty và các Công ty thành viên; đánh giá và định hướng phát triển toàn diện, tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược, cải tiến báo cáo tài chính, quản trị, quy trình lập kế hoạch, ngân sách & dự phòng, hệ thống công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, định giá công ty, tìm kiếm đối tác... Bên cạnh đó, Tổng công ty VTC cần xác định rõ định hướng chiến lược, mô hình kinh doanh và mô hình vận hành theo các mục tiêu cụ thể như tham vọng tài chính, thị trường, định hướng thương hiệu và giá trị đem lại cho khách hàng, kênh phân phối, quy trình hoạt động cốt lõi, cơ cấu quản trị rủi ro và kiểm soát, phát triển xây dựng nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, các chỉ số đo lường, thưởng phạt...
 
Để thực hiện thành công một chiến lược, các chuyên gia KPMG cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần xây dựng các biện pháp đo lường hiệu quả, hệ thống khuyến khích khen thưởng được xem là những thiết chế quan trọng để thực hiện chiến lược thành công. Trong đó, nhấn mạnh là việc đo lường các hoạt động cần đầy đủ thông tin và được thực hiện một cách khách quan và luôn được kiểm soát; việc đưa ra những mục tiêu phải thực tế, có sự liên kết chiến lược giữa Tổng công ty và các Công ty thành viên, phải nhận được sự đồng thuận của mọi người và phải đem lại giá trị chung.

Trong khi đó, chuyên gia đến từ PWC đưa ra những con số không mấy sáng sủa cho ngành giải trí và truyền thông trong vòng ba năm tới: nếu năm 2016 đạt 2,54% thì các năm tiếp theo đều giảm, dự kiến đến năm 2021 con số này chỉ đạt 2,39%, trong đó dịch vụ báo in giảm rất mạnh đến -8,3% trong khi lĩnh vực tăng trưởng cao là dịch vụ Internet video tăng đến 6%... Chuyên gia PWC còn cho rằng trong tương lai 8 công nghệ tiên tiến đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và xã hội đó là: Internet của vạn vật, tương tác thực tế ảo, mô phỏng thực tế ảo, Blockchain, trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D, thiết bị giám sát điều khiển từ xa và công nghệ Robot.

Các dịch vụ kinh doanh của VTC đang có sự dịch chuyển rõ nét đó là dịch vụ game mobile chiếm ưu thế ở thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ video kỹ thuật số như Apple, Netfix và Youtube ngày càng trở nên phổ biến và dịch vụ nhạc số sẽ phát triển tốt...
 
Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển Tổng công ty VTC phù hợp trong tình hình thực tế, đảm bảo phát triển lâu dài và ổn định. Hội nghị diễn ra trong thời điểm Tổng công ty đã và đang trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt đang chuẩn bị những điều kiện để cổ phần hóa, việc chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang mô hình doanh nghiệp cổ phần sẽ dẫn đến nhiều thay đổi.


 
Phát biểu chỉ đạo, ông Lưu Vũ Hải – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết, xây dựng chiến lược là một trong những công việc quan trọng của cổ phần hóa. Xây dựng chiến lược là việc rất khó, đòi hỏi chúng ta phải đầu tư nhiều tri thức, cùng nhau tham gia đóng góp, lên ý tưởng và phản biện. Tổng công ty xây dựng chiến lược phải dựa trên thế mạnh của Tổng công ty nhưng phải phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, do đó chiến lược không chỉ đảm bảo tính khả thi cao mà còn đưa ra được các giải pháp và phương án cụ thể về tổ chức, nhân sự theo mô hình doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong quá trình xây dựng chiến lược cần có sự trao đổi và bàn bạc từ trên xuống cũng như từ dưới lên trên. Mục tiêu cụ thể đó là trong quý II phải có dự thảo, trong đó 1,5 tháng đưa ra dự thảo và 1,5 tháng sau sẽ rà soát, đến quý III sẽ trình phuong án cổ phần hóa.
 
Mạnh Lê

Các tin tức khác:

 
 
Top