NETVIET


Công ty CP NETVIET truyền thông đa phương tiện thành lập 05/2008, là đơn vị thành viên của Tổng công ty VTC . Với định hướng “Tích hợp Truyền thông đa phương tiện”, NETVIET chú trọng phát: Phát song truyền hình trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; Bản quyền truyền hình; Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng phát thanh truyền hình; Tư vấn giải pháp truyền thông, đối ngoại, kết nối các công cụ truyền thông.

Truyền hình VTC10 – NETVIET phát sóng 24h/7, gồm 3 phiên bản phù hợp với múi giờ của Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ; Ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt có phụ đề; Truyền phát đa phương tiện; Phát sóng các chương trình văn hóa, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

http://netviettv.net/
Top