VTC INTECOM TUYỂN DỤNG ĐẦU NĂM 2020


Đầu năm 2020, VTC Intecom đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí sau:

#KHỐI_KINH_DOANH
📌 VTC GAME:
- Truyền thông
- CTV Cộng đồng
- CTV Marketing
- TTS Truyền thông, Cộng đồng
📌 VTC Pay:
- Kinh doanh nội địa
- Kinh doanh quốc tế
- Truyền thông
📌 VTC Media:
- Kinh doanh (B2B,B2C)
- Account planner
- Họa sỹ fanpage
- Quảng cáo sáng tạo
#KHỐI_KỸ_THUẬT
📌 Phần mềm
- Mobile Dev (iOS, Android)
- Frontend (Cắt HTML)
📌 Kỹ thuật điều hành
- System Admin
- Quản trị hệ thống - mạng
- Mạng và bảo mật
- An ninh dịch vụ

#KHỐI_THAM_MƯU
- Thực tập sinh nhân sự

Chi tiết vui lòng xem tại website chính thức: http://tuyendung.intecom.vtc.vn/
Top