VTC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Từ này đến hết 30.9.2018; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) cần tuyển lập trình viên.Net và lập trình viên IOS, Android. Nội dung chi tiết như sau:


 

Tin tuyển dụng

[13/05/2019] - VTC GAME TUYỂN DỤNG

Nhà phát hành VTC Game (thuộc Công ty VTC Intecom) đang tuyển dụng nhiều vị trí với mức thu nhập hấp dẫn...

[04/04/2019] - VTC PAY TÌM KIẾM NHÂN TÀI R&D

Hiện nay, Công ty VTC Intecom đang tuyển dụng 2 nhân sự cho vị trí Nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nếu bạn hay người thân/bạn bè có kinh nghiệm và yêu thích nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hãy thử cơ hội mới với nhà ITC nhé...

Top