VTC11 TUYỂN NHÂN SỰ


Kids & Family TV (VTC11) là Kênh truyền hình dành cho Thiếu nhi và Gia đình được yêu thích tại Việt Nam. Hiện nay, nằm trong chiến lược phát triển mới, VTC11 đang tuyển 05 nhân sự mảng kinh doanh giáo dục và 03 Biên tập video, clip cho những sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thông tin chi tiết về điều kiện tuyển dụng và phúc lợi cho các vị trí như sau:

1. Tuyển nhân viên kinh doanh giáo dục: xem tại đây.

2. Tuyển nhân viên sáng tạo video/clip dành cho trẻ em: xem tại đây.

Top