TIN TỨC

THEO DÕI TẤT CẢ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VTC

Chuyển đổi số tại VTC đang diễn ra như thế nào?

15:04:26 05/04/2021

Ngày 02/4/2021, tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I & triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 của Tổng công ty VTC các đại biểu đặc biệt quan tâm đến “Báo cáo về công tác chuyển đổi số của Tổng công ty” do Phó Tổng giám đốc Dương Thế Lương trình bày. Vậy báo cáo đó là gì?


Phó Tổng giám đốc Dương Thế Lương đánh giá Tổng công ty VTC VTC là doanh nghiệp số, bởi trong đó 70% hoạt động trong môi trường số, 30% hoạt động theo mô hình cũ truyền thống.

Do đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp VTC là ứng dụng triệt để công nghệ số để thay đổi thay đổi quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh; thay đổi sản phẩm/dịch vụ; mô hình kinh doanh, nhằm đáp ứng sự thay đổi và yêu cầu cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Chuyển đổi số về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, nền tảng cung cấp dịch vụ; Chuyển đổi số về sản phẩm/dịch vụ; Chuyển đổi số về quy trình sản xuất, kinh doanh; Chuyển đổi số trong quản trị, điều hành; Chuyển đổi số về mô hình kinh doanh.

Tổng công ty VTC kinh doanh 5 mảng dịch vụ có tính độc lập: Truyền hình; Giải trí trực tuyến; Thanh toán và TMĐT; Truyền thông trực tuyến; CNTT - Truyền thông. Do đó hoạt động SXKD được tổ chức theo hướng phân cấp cho các đơn vị chủ động thực hiện, TCT chỉ định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ và kiểm soát rủi ro.

Theo đó, hoạt động chuyển đổi số (CĐS) cũng do các đơn vị chủ động thực hiện tùy yêu cầu và điều kiện thực tế tại từng đơn vị. Đối với lĩnh vực như mảng giải trí, trung gian thanh toán, thương mại điện tử: VTC ID, VTC Pay, VTC365, Scoin;
Mảng truyền hình: ViCAS, VMH, OTT; Hạ tầng kỹ thuật (IDC, ảo hóa): phân mảnh theo từng nhóm (Nội dung số, Truyền hình, Viễn thông - CNTT); Hạ tầng về truyền dẫn: Vệ tinh, Viễn thông, FTTH, Hạ tầng LoRaWAN chuyên dụng cho IoT; Đảm bảo ATTT: Bảo đảm ATTT theo cấp độ, giải pháp phòng chống mã độc nhưng chưa đồng đều.

Dịch vụ truyền hình vệ tinh: chuyển dịch dần sang OTT; Dịch vụ CNTT – Truyền thông: Ảo hoá hệ thống dịch vụ, kỹ thuật lên môi trường đám mây; Các dịch vụ giải trí, trung gian thanh toán, thương mại điện tử: chuyển dịch dần sang nền tảng mobile; Dịch vụ truyền thông: chuyển dịch dần sang mobile, Internet, social theo xu hướng chung; Phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT, IoT phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của thị trường.

Hệ thống phân phối: sử dụng hệ thống phân phối tự xây dựng; mềm hóa 100% thẻ game, ~50% thẻ PayTV; Hoạt động truyền thông, marketing, bán hàng, thanh toán, CSKH: sử dụng phần mềm tự xây dựng và các công cụ của bên thứ 3 như Google Analytics, Firebase, Appsflyers, App Annie, Supermetrics, Adbrix, Bitrix24; online hóa ~90% nghiệp vụ. Theo đó, có đến 80% công việc có thể làm tại nhà, tuy nhiên chất lượng còn hạn chế do hạn chế về kỹ năng, ý thức và công cụ quản trị.

Kế toán: ứng dụng 100% nhưng công nghệ cũ và tính năng còn hạn chế; eOffice, HRM, BI: công nghệ cũ, ứng dụng 1 phần và chưa đồng đều; Đã ban hành Kế hoạch khung chuyển đổi số trong công tác quản trị tại CQ TCT.  

Toàn cảnh Hội nghị

Xây dựng mới hoặc thuê IDC tập trung, ảo hóa 80% hạ tầng máy chủ, lưu trữ, máy trạm; Đầu tư phát triển hạ tầng truyền dẫn và giải pháp cho lĩnh vực IoT; Đầu tư phát triển hạ tầng và nền tảng cho truyền hình OTT, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho dịch vụ truyền hình và các đối tác truyền dẫn; Đầu tư trang thiết bị, phần mềm và quy trình đảm bảo ATTT đầy đủ và toàn diện hơn; Nâng cấp các nền tảng và hạ tầng cho dịch vụ phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ và dịch vụ.

Các dịch vụ giải trí, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, truyền thông: tiếp tục chuyển dịch dần sang mobile, social theo xu hướng chung; Dịch vụ CNTT – Truyền thông: tiếp tục Ảo hoá hệ thống dịch vụ, kỹ thuật lên môi trường đám mây; Tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh việc Phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành/lĩnh vực Kinh tế - xã hội: dịch vụ CNTT, IoT và các sản phẩm truyền thông.

Tiếp tục chuyển dịch các hoạt động phân phối, truyền thông, marketing, bán hàng, thanh toán, CSKH lên môi trường số;
Triển khai hệ thống CRM chuyên nghiệp hơn.

Kế toán, eOffice, HRM, BI: Nâng cấp công nghệ, Ứng dụng triệt để và toàn diện hơn; Ứng dụng Chữ ký số và Chứng thư số trong các văn bản điều hành nội bộ và ra bên ngoài.

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh doanh mới hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh hiện tạI cho phù hợp với từng dịch vụ, đối tác và thị trường mục tiêu.

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh doanh mới hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh hiện tạI cho phù hợp với từng dịch vụ, đối tác và thị trường mục tiêu.

Hoàn thiện chức năng của phiên bản 0.5; Tăng cường công tác đảm an toàn thông tin; Bổ sung thêm báo cáo ngày thông qua kết nối trực tiếp với hệ thống quản trị của các đơn vị thành viên.

Các báo quản trị hiện tại đều được sử dụng bằng phần mềm VTC-BI; Kết nối và tự động lấy dữ liệu từ các hệ thống báo cáo quản trị của đơn vị để cung cấp các báo cáo ngày về doanh thu và một số chỉ số dịch vụ. Hỗ trợ một số tính năng cho an toàn thông tin như: ghi nhật ký hệ thống, chặn đăng nhập nhiều lần sai, phân quyền người dùng.

Theo đó, đơn vị chủ trì là trung tâm DVCNTT, các các ban chức năng, các đơn vị thành viên thời gian phối hợp.
Nâng cấp hoặc thay thế phần mềm quản lý văn bản, tài liệu và công việc hiện tại nhằm khắc phục những hạn chế của phần mềm CloudOffice. Tích hợp chữ ký số và thực hiện quy trình ký số, đóng dấu chứng thư số. Thực hiện được các nghiệp vụ khởi tạo công việc, giao, nhận, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc ở tất cả các cấp quản lý.

Tổ chức, quản lý, chia sẻ, tra cứu tài liệu một cách thuận tiện, đơn giản. Có phiên bản trên mobile đáp ứng được với yêu cầu điều hành di động. Đơn vị sản xuất sử dụng nền tảng công nghệ mới và thể hiện được cam kết phát triển lâu dài. Số hóa và tổ chức khai thác tối đa dữ liệu và quy trình quản trị nhân sự trên phần mềm.

Sử dụng phần mềm để số hóa dữ liệu nhân sự, cho phép tra cứu, khai thác hiệu quả thông tin nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau; Các quy trình nghiệp vụ giữa Lãnh đạo, Ban T.Chức và Nhân viên được thực hiện trên phần mềm. Cho phép nhân viên tra cứu dữ liệu cá nhân như: hồ sơ nhân sự, hợp đồng, lương, thông tin thuế, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật…
Có phiên bản Mobile để tăng tính tương tác 2 chiều giữa người dùng và hệ thống phần mềm. Thử nghiệm tích hợp chấm công bằng nhận dạng hình ảnh đám đông.

Bộ phận chủ trì: Ban Tổ chức Tổng công ty phối hợp với Trung tâm DV CNTT, các Ban chức năng.
Có giải pháp và quy định nội bộ để triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thư số đến các Ban chức năng, nhằm số hóa 100% các văn bản điều hành nội bộ.


Việc ký số vào văn bản phải thuận tiện, có thể lưu và chuyển văn bản đã ký số trong cùng hệ thống;
Quản lý được nhiều loại chữ ký số, chứng thư số, có thể kết nối với các hệ thống ứng dụng khác khi có yêu cầu sử dụng chữ ký số; Xây dựng văn bản quy định nội bộ cho việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

Ảo hóa hạ tầng máy trạm tại Cơ quan Tổng công ty. Áp dụng giải pháp quản trị tập trung máy tính người dùng, thiết bị ngoại vi, hệ thống phần mềm, hệ thống lưu trữ nhằm sử dụng tối ưu tài nguyên hạ tầng, nâng cao biện pháp an toàn và an ninh thông tin.
Hệ thống VDI đáp ứng được tối đa 100 người dùng đồng thời; Hệ thống cho phép quản trị nhanh chóng và linh hoạt người dùng; Người dùng có thể lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống máy tính ảo hóa; Có phương án sao lưu dự phòng các máy tính ảo hóa và dữ liệu lưu trữ của người dùng.

Có giải pháp để thiết lập các cuộc họp trực tuyến chất lượng ổn định đáp ứng đến 100 thành viên; cho phép chat nội bộ, tương tác nhóm, chia sẻ file, lưu trữ dữ liệu cá nhân trên nền tảng cloud.

Họp trực tuyến: lập lịch họp; chia sẻ màn hình, trình chiếu; quản lý, ghi nhật ký cuộc họp bằng hình ảnh hoặc văn bản.
Tương tác trực tuyến: Chat cá nhân, chat nhóm; chia sẻ dữ liệu nhóm dung lượng lớn. Lưu trữ đám mây cá nhân, đồng bộ dữ liệu PC cá nhân, cho phép truy cập từ xa dữ liệu; Quản trị tài khoản, cấp quyền sử dụng tập trung; Sử dụng trên đa nền tảng: Windows, MacOS, Android, iOS. Số hóa toàn bộ dữ liệu về tài sản, công cụ, dụng cụ và áp dụng phần mềm để quản lý dữ liệu này. Quản lý thông tin tài sản; Quản lý biến động tăng, giảm tài sản; Quản lý khấu hao tài sản.

Xây dựng được phương án số hóa dữ liệu chứng từ kế toán và số hóa quy trình thanh toán từ cấp chuyên viên đến Tổng giám đốc.
Quản lý các bộ chứng từ kế toán; Cho phép áp dụng chữ ký số vào các bộ chứng từ kế toán; Sử dụng giao diện website cho quy trình thanh toán, như: nộp, kiểm tra và phê duyệt bộ chứng từ thanh toán; Bộ phận chủ trì: Ban TCKH.

Chuyển đổi số tại VTC là việc quan trọng, là việc thay cũ đổi mới nên cần phải chủ động thúc đẩy, tiếp cận làm từ trên xuống, làm thường xuyên và phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, không nên để bị tụt hậu vì chậm chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là việc khó, trừu tượng và có tính rủi ro cao. Do vậy khi thực hiện cần có sự đầu tư nghiên cứu, tính toán và triển khai cho phù hợp và hiệu quả, nhưng đồng thời cũng cần khuyến khích thử nghiệm và sẵn sàng chấp nhận thất bại, chấp nhận những sản phẩm và dịch vụ mới, phương pháp quản lý mới, giải pháp và cách làm mới.