Về VTC

Giới thiệu

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Nội dung số; Thương mại điện tử; Dịch vụ Truyền hình; Viễn thông; Công nghệ thông tin...

Đơn vị thành viên

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam gồm 9 công ty thành viên, trong đó có 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 2 công ty TNHH MTV 100% vốn; 2 công ty cổ phần trên 50% vốn và 1 công ty liên kết dưới 50% vốn.

Đối tác

Quan điểm hợp tác của Tổng công ty VTC là “Luôn luôn chia sẻ và thấu hiểu”; “Tôn trọng và làm tốt hơn những gì cam kết”; “Vì sự hợp tác bền vững và thành công”; “Hợp tác đôi bên cùng có lợi như nhau”.

Xem tiếp
Dịch vụ
Xem tiếp
Tin tức

"Số hóa truyền hình phải lấy mục tiêu phục vụ người dân là chính"

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh...

Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ 7 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 17/02/2017 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị BCH Đảng...

Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa...

Sáng 10/01/2017 tại tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty VTC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai...

Xem tiếp
THÔNG TIN CÔNG BỐ
Xem tiếp
Top