TIN TỨC

THEO DÕI TẤT CẢ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VTC

Công đoàn TCT phát động phong trào "Vì VTC phát triển bền vững"

16:32:57 17/02/2020

Ngày 11/02/2020 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty (TCT) đã phát động phong trào thi đua "Vì VTC phát triển bền vững" trong toàn thể CBNV tại các đơn vị trực thuộc TCT, cả ở bộ phận sản xuất kinh doanh trực tiếp và bộ phận tham mưu, hành chính.Ngày 11/02/2020 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty (TCT) đã phát động phong trào thi đua "Vì VTC phát triển bền vững" trong toàn thể CBNV tại các đơn vị trực thuộc TCT, cả ở bộ phận sản xuất kinh doanh trực tiếp và bộ phận tham mưu, hành chính. Phong trào sẽ duy trì trong suốt năm 2020 và được đánh giá sơ kết vào tháng 7/2020 trước khi thực hiện Tổng kết phong trào vào tháng 01 năm sau.

Bước sang năm 2020, TCT đối diện với nhiều thách thức mới khi kế hoạch Cổ phần hóa cần được thúc đẩy sớm khi TCT chuyển về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), với quyết tâm "Đổi mới để phát triển", Công đoàn TCT chính thức phát động thi đua tới toàn để đoàn viên Công đoàn và Người lao động (NLĐ) trong toàn TCT.

Kế hoạch phát động phong trào năm nay hướng tới mục tiêu: Phấn đấu đạt 110% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, tăng 10% so với kế hoạch được giao, thu nhập tăng 5% so với kế hoạch và không thấp hơn năm 2019; Mỗi NLĐ quyết tâm phấn đấu tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc bằng 110% so với năm 2019; Gia tăng quyền, lợi ích về vật chất và tinh thần xứng đáng với mức cống hiến của NLĐ.

Về Tổ chức thực hiện, Công đoàn cơ sở căn cứ vào mục tiêu chung và điều kiện SXKD của đơn vị mình, chủ động phát động thi đua, ban hành tiêu chí đánh giá, phổ biến tới CBNV; Qua phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến "Kỹ thuật sáng tạo, kinh doanh tài giỏi, tham mưu hiệu quả" tìm ra nhân tố mới vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; Đề xuất chuyên môn khen thưởng cũng như gia tăng các quyền và lợi ích về vật chất cũng như tinh thần xứng đáng với sự cống hiến của NLĐ và phù hợp với hiệu quả SXKD đem lại từ sự cống hiến đó.

Chương trình sẽ đươc thực hiện Sơ kết sau 6 tháng đầu năm và được Tổng kết thi đua vào tháng 1/2021.

PV