TIN TỨC

THEO DÕI TẤT CẢ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VTC

Công đoàn Tổng công ty tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

14:38:22 11/09/2020

15h ngày 19/8/2020, Đại hội Công đoàn Tổng công ty (TCT) lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đang diễn ra tại Tầng 3 - tòa nhà VTC (23 Lạc Trung). Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch Công đoàn TCT Trần Nguyên Nhung cùng 146/148 đại biểu (02 đại biểu vắng mặt có lý do) - đại diện cho toàn thể CBNV-NLĐ trong Tổng công ty.


Đại hội Đại biểu Công đoàn TCT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên công đoàn và Người lao động. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng hoạt động của Công đoàn TCT và công đoàn cơ sở trong thời kỳ mới khi TCT chính thức bước sang cổ phần hóa doanh nghiệp. Đại hội cũng có nhiệm vụ bầu ra Ban chấp hành mới để thực thi Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai buổi: chiều nay - 19/8 và sáng mai - 20/8. Trong đó, chiều nay sẽ diễn ra Đại hội phiên thứ Nhất, thông qua các nội dung về Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Hội ý các trưởng đoàn chuẩn bị cho phiên Đại hội thứ hai (sẽ diễn ra vào sáng mai - 20/8).

Đại hội chiều nay đã thực hiện công tác bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Hội ý các trưởng đoàn chuẩn bị cho phiên Đại hội thứ hai vào sáng mai - 20/8/2020.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, Đại hội đã tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh tại Đại hội phiên thứ Nhất: