SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

Truyền hình OTT - Ứng dụng VTCPlay

09:37:41 17/12/2019

Xem truyền hình trên nền tảng SmartTV và thiết bị di động;


    

    

  • Xem truyền hình trên nền tảng SmartTV và thiết bị di động;
  • 30+ kênh Live TV;
  • Các nội dung VOD đa dạng, hấp dẫn về thể loại và chất lượng nội dung.