Nhà phát hành VTC Game thuộc Công ty VTC Intecom tuyển dụng

11:27:15 13/05/2019

Nhà phát hành VTC Game (thuộc Công ty VTC Intecom) đang tuyển dụng nhiều vị trí với mức thu nhập hấp dẫn…🎗Chuyên viên Truyền thông (số lượng 02)
<<http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/Nhan-vien-Truyen-thong-48>>

🎗 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Quốc tế.
<<http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/Kinh-doanh-Quoc-te-47?fbclid=IwAR01Ardb9qlIF2Hno3GGJI7hLSMZTp1sOqIVo36y9NtXXf4zQo4ikM5Tjng>>

🎗Vận hành sản phẩm mobile:
<<http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/Van-hanh-Game-Mobile-50?fbclid=IwAR0cNgM-8W_hLVHrotIXTbPOiDmWhQfnw9FbD7weWm-UW_-PEVEWAtTWKDQ>>

🎗 Cộng tác viên Test Game:
<<tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/CTV-Test-Game-49>>

Liên hệ gửi CV:
Ms. Hương: Skype:dieuhuong.le / Fb.com/dieuhuong.ulsa
Tiêu đề CV: Vị trí - Họ và tên gửi về: tuyendung@vtc.vn / huongld@vtc.vn