SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

AN TOÀN THÔNG TIN

14:37:02 21/03/2023

AN TOÀN THÔNG TIN


1. GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN

•Dịch vụ an toàn thông tin
VTC Digcom cung cấp dịch vụ an toàn thông tin giúp các tổ chức và doanh nghiệp giám sát hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phát hiện, cảnh báo và phản ứng lại các cuộc tấn công theo thời gian thực.
Dịch vụ giám sát: giám sát ứng dụng APM/trình duyệt, giám sát cơ sở hạ tầng mạng lưới mới NPM, theo dõi lỗi…
Dịch vụ chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS
•Sản phẩm an toàn thông tin
Sản phẩm giám sát an toàn thông tin tập trung SIEM Sản phẩm tường lửa ứng dụng NAC
Sản phẩm tường lửa ứng dụng web WAF
Sản phẩm phòng chống tấn công mạng thế hệ mới APT Sản phẩm tường lửa thế hệ mới NGFW
Sản phẩm giám sát ứng dụng (APM) Sản phẩm bảo mật endpoint
Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu DLP
2. TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN
•Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin
VTC Digicom cung cấp dịch vụ đánh giá hiện trạng an toàn thông tin, tư vấn giải pháp tổng thể an toàn thông tin nhằm nâng cao bảo mật và tư vấn kế hoạch triển khai các giải pháp an toàn thông tin cho các hệ thống của khách hàng.
Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin đa dạng: Tư vấn bảo mật thông tin, kiến trúc an ninh, đánh giá tuẩn thủ các tiêu chuẩn ATTT (PCI DSS, ISO), tư vấn tăng cường tối ưu hóa và bỏa mật