SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ

14:21:34 21/03/2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ


1. GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ
   •Lưu chiểu điện tử
Giải pháp thu thập, lưu chiểu, rà quét thông tin trên không gian mạng phục vụ tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận xét tôn chỉ, mục đích, chất lượng nội dung thông tin của các cơ quan báo chí và thông tin điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước

•Rà quét mạng xã hội
Giải pháp thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin nguồn mở quy mô lớn phục vụ nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt thông tin và báo cáo trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử quốc tế và trong nước cho các cơ quản lý nhà nước.


2. TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tư vấn chuyển đổi số cho các đơn vị báo chí, truyền thông cho các Đài PTTH, tòa soạn báo điện tử…
Tư vấn chuyển số tổng thể, xây dựng hạ tầng số, nền tảng số, CSDL số, ứng dụng số nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hoạt động của đơn vị dựa trên công nghệ số, góp phần tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

3. ĐẠI HỌC SỐ
Chuyển đổi số đào tạo Đại học
VTC Digicom kết hợp với các đối tác cung cấp các dịch vụ giảng dạy và đào tạo trên môi trường số và thông qua các nền tảng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tăng cường thực tại ảo…nhằm đáp ứng các tiêu chí:
Cá nhân hoá quá trình đạo tạo
Đào tạo mọi lúc mọi nơi, đào tạo đồng thời quy mô lớn
Đa dạng nhu cầu đào tạo (đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo suốt đời…) Tối ưu hóa thời gian đào tạo với chất lượng đảm bảo


4. ​TỔNG ĐÀI TRỢ LÝ ẢO
Giải pháp tổng đài trí tuệ nhân tạo Callbot
Callbot là một chương trình máy tính với nền tảng trí thông minh nhân tạo, hoạt động tự động và có khả năng giao tiếp thông qua kênh đàm thoại.
Người dùng có thể tương tác với Bot bằng cách sử dụng giọng nói để truy cập thông tin. Sau đó, Bot sẽ thực hiện các giao dịch và hoàn thành nhiệm vụ người dùng giao cho một cách tự động.