SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

DỊCH VỤ ONE TOUCH

15:05:17 21/03/2023

DỊCH VỤ ONE TOUCH
DỊCH VỤ ONE TOUCH

Về One Touch
Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Dựa trên quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức” và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.


Tầm nhìn
Là người dẫn đường tiên phong, tin cậy số 1 trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân.

Sứ mệnh
Phổ biến kiến thức, kỹ năng, truyền cảm hứng cho mọi tổ chức và cá nhân, ứng dụng thành công công nghệ số vào cuộc sống, học tập và kinh doanh.

Giá trị cốt lõi
Chính chủ - Chính quy - Cập nhật