SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

16:41:53 17/03/2023

DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC
1. Tư vấn và cung cấp giải pháp, hệ thống thiết bị chuyên ngành Phát thanh truyền hình và Công nghệ thông tin
Với năng lực và kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc đầu tư, triển khai các các hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, hội tụ các công nghệ Phát thanh truyền hình - Điện tử Viễn thông - Công nghệ thông tin của Tổng Công ty, VTC Digital đã triển khai hiệu quả các dự án hợp tác tư vấn và cung cấp, tích hợp các Hệ thống thiết bị và giải pháp: Công nghệ Phát thanh truyền hình, Công nghệ thông tin toàn diện, đồng bộ trong tất cả các khâu: Quản trị quy trình tác nghiệp, Sản xuất - Lưu trữ - Xử lý và truyền dẫn phát sóng tín hiệu chương trình.
2. Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các đơn vị Báo chí, truyền thông
Với nền tảng là năng lực và kinh nghiệm triển khai dự án trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, với tư duy đổi mới và sáng tạo để thích ứng với yêu cầu và nhu cầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia, VTC Digital đã trực tiếp triển khai các dự án hỗ trợ tư vấn, cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị và giải pháp phục vụ công tác chuyển đổi số: Quản lý quy trình tác nghiệp, Hệ thống sản xuất nội dung chương trình - Lưu trữ - Xử lý và phân phối các nội dung đa phương tiện trên đa nền tảng (MAM, OTT, Báo điện tử) cho các đơn vị trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
3. Dịch vụ cung cấp giải pháp, ứng dụng phục vụ cho công tác thông tin cơ sở
Đây là dịch vụ cung cấp giải pháp, ứng dụng phục vụ công tác thông tin cơ sở nhằm cung cấp thông tin từ nguồn quản lý và giám sát, đánh giá được hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở trong toàn quốc. Giải pháp này giúp hệ thống có thể dễ dàng tích hợp với nền tảng chia sẻ dữ liệu cấp Quốc gia (NGSP), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP), các hệ thống có sẵn khác và các hệ thống mới được xây dựng trong tương lai. Qua đó, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong cả nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước.