SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG

Vietnam Media Hub

15:51:47 21/02/2020

Dịch vụ VMH của VTC là dịch vụ cung cấp cho các khách hàng sử dụng dịch vụ một giải pháp truyền dẫn, lưu trữ, xử lý và trao đổi các nội dung truyền hình theo phương thức hoàn toàn mới.


Dịch vụ VMH của VTC là dịch vụ cung cấp cho các khách hàng sử dụng dịch vụ một giải pháp truyền dẫn, lưu trữ, xử lý và trao đổi các nội dung truyền  hình theo phương thức hoàn toàn mới.

5 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ VMH

1. Giải pháp toàn diện, liên kết và tích hợp đầy đủ các dịch vụ cốt lõi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình:
- Truyền dẫn, xử lý, phát sóng tín hiệu kênh truyền hình đa hạ tầng
- Lưu trữ, quản lý; xử lý nội dung chương trình
- Trao đổi, chia sẻ nội dung
- Các dịch vụ nội dung trực tuyến

2. Cộng đồng các đơn vị tham gia lớn: VMH kết nối với gần 50Đài PTTH trên cả nước và nhiều kênh truyền hình xã hội hóa. Đồng thời, VMH cũng đã có kết nối đến các đơn vị, tổ chức phát thanh, truyền hình, truyền thông trong và ngoài nước. Cộng đồng lớn chính là yếu tố nổi bật để thúc đẩy việc chia sẻ, trao đổi nội dung giữa các đơn vị tham gia.
3. Một kết nối, đa dịch vụ:Chỉ một kết nối duy nhất đến VMH, nội dung (kênh truyền hình, chương trình truyền hình) của các đơn vị sẽ được kết nối đến nhiều hạ tầng, liên kết với nhiều dịch vụ; qua đó giúp các đơn vị tối ưu hóa chi phí truyền tải, phân phối nội dung đến khách hàng.

4. Khả năng tích hợp và mở rộng dịch vụ cao: Giải pháp VMH có tính linh hoạt cao, có khả năng kết nối, tích hợp và mở rộng nhiều dịch vụ sau này. Với kết nối đơn giản, quy trình đã được chuẩn hóa, các đơn vị tham gia VMH có thể triển khai nhiều dịch vụ cộng thêm cho đơn vị mà không cần phải đầu tư hệ thống riêng cho từng dịch vụ.

5. Công nghệ tiên tiến, liên tục cập nhật: Là giải pháp toàn diện cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung, VMH luôn cập nhật kịp thời các công nghệ mới và tối ưu nhất để đảm bảo cung cấp các dịch vụ toàn diện, tiên tiến, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của các đơn vị trong thời kỳ mới.